Toespraak Machiel van der Woude ikv 10-jarig bestaan StadsdorpZuid 1 oktober 2020 La Lotteria

Beste vrienden,

Welkom. Vandaag is het zover. We vieren het 10-jarig bestaan van het StadsdorpZuid. Anders dan we gehoopt en verwacht hadden doen we dat ‘en petit comité’, op gepaste afstand van elkaar en niet te bewegelijk! Het Coronavirus heeft ons zeer beperkt in onze activiteiten. Daarom hebben we moeten afzien van grootschalige festiviteiten met al onze leden, buurtgenoten en bevriende relaties.  Die festiviteiten houden we uiteraard te goed. De jubileumcommissie en het bestuur hebben gemeend dit jubileum tóch te moeten markeren. Afgelopen maandag zijn er extra maatregelen afgekondigd door de overheid. Daarom konden de bijeenkomsten in de ambtswoning en het Hilton geen doorgang vinden. Maar onze secretaris Marjolein wist raad en maakte dat we vanmiddag in de La Lotteria terecht kunnen met een klein maar fijn gezelschap. Dank Marjolijn en dank aan La Lotteria dat dit op zo’n korte termijn geregeld kon worden. En natuurlijk ontzettend goed dat jullie er onder deze lastige omstandigheden zijn vanmiddag. Dat stellen we zeer op prijs.

Vanmiddag zijn we dus te gast in de Lotteria. Niet heel ver vandaan vond op 22 september 2010 de oprichtingsbijeenkomst plaats van het StadsdorpZuid, waar maar liefst 100 buurtgenoten op af waren gekomen. Het Stadsdorp had een vliegende start. Er was duidelijke behoefte aan een dergelijk initiatief dat in de jaren daarvoor vorm en inhoud had gekregen. Aan de basis van dit alles lag een helder concept hoe senioren zélf zouden kunnen inspelen op de toenemende vergrijzing. Projecten in het buitenland werden hiertoe bestudeerd en vertaald naar de woon- en leefsituatie van de bewoners van de Apollo- en Prinses Irenebuurt. Jacques Allegro en zijn vrouw Marijke speelden hierbij een cruciale rol, en zij betrokken hun vrienden en buren bij de realisatie van hun droom. Al snel was sprake van een initiatiefgroep, waarvan naast Jacques en Marijke, Kees Jansen, Arthur Isaac, Renée van Soesbergen, Betty Schermer, Joep Hesseling, Jan Siegenbeek van Heukelom, Libeth van den Berg, Marianne Struik, Olga Advocaat en Alfred Schermer deel uit maakten.

De mensen dus van het eerste uur, hier met ere genoemd. Ondersteund door het platform Zorg Voor Later werkte deze initiatiefgroep aan een werkbare, duurzame formule om lang actief, gezond en veilig in eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Het grote belang van organisatie en communicatie werden hierbij herkend en erkend via de oprichting van een coöperatieve vereniging, de benoeming van een (voorlopig) bestuur, de aanstelling van een betaalde coördinator, de ontwikkeling van werkgroepen op het gebied van zorg en wonen, de komst van een website, alsmede vaste momenten en plekken om elkaar regelmatig te kunnen ontmoeten. Aldus werd het fundament gelegd voor een buurtclub met een grote C, door Kees Jansen voor het eerst StadsdorpZuid genoemd.

Wat is er allemaal sindsdien gebeurd? Te veel om allemaal te noemen. Maar een paar dingen wil ik hier graag memoreren. Allereerst de aanstelling van Anneke Huygen als coördinator september 2010. Een gouden greep van het toenmalige bestuur, want een betere coördinator hadden we ons in de afgelopen tien jaar niet kunnen wensen. Samen met Mary van Vught, die in allerlei functies heel veel goed werk verzet heeft, vormde ze al die jaren het dynamisch en betrouwbare motorblok van ons stadsdorp. Ook in het kader van dit jubileum onderscheiden deze dames zich op zeer bijzondere wijze met de samenstelling van een fraaie Glossy, waarin de 10-jarige geschiedenis van ons stadsdorp is opgetekend. Over die Glossy later in dit programma meer.

Goede ideeën en bevlogen mensen, ze gaan hand in hand. Zeker in ons stadsdorp, waar in de loop der tijd steeds meer kringen het levenslicht zagen, om zo op velerlei gebied met elkaar leuke en interessante dingen te doen. En waar verder meer in detail inhoud werd gegeven aan het buurt concept in de grote stad, via de kleinschalige BinnenBuurten, waardoor je je buren beter kan leren kennen en onderlinge hulp tot stand kan komen. Modern Nabuurschap avant la lettre, zeer belangrijk, om in de toekomst samen nog verder uit te bouwen. Dit onder regie van onze BinnenBuurt coördinatoren die een cruciale rol vervullen in ons stadsdorp. Net als de zorgsupporter Brecht van Beers, op wie wij altijd een beroep kunnen doen als er hulpvraag is op het complexe terrein van de zorg. Brecht weet meestal raad, en daar zijn we erg blij mee.

Zo is er heel veel om gelukkig mee te zijn na tien jaar, ook al zitten we nu in een lastige periode; een periode waarin zoomcontact op afstand ons kan helpen, zoals bij de laatstgehouden ALV en de presentaties over Beethoven, én veel meer dingen in de open lucht plaats moeten vinden, zoals de succesvolle bijeenkomst van de BinnenBuurten 4 en 5 op het pleintje aan de Albrecht Dürerstraat. Zo’n moeilijke situatie opent dus ook nieuwe wegen waar we, in betere tijden, ook plezier van kunnen hebben.

Maar nu terug naar de dag van vandaag waar we vanmiddag bij elkaar zijn om het 10-jarig bestaan van ons stadsdorp feestelijk te vieren. Te beginnen met de initiatiefnemer van ons stadsdorp Jacques Allegro. In dit verband wil ik graag het woord geven aan mevrouw Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid.