Toespraak voorzitter Machiel van der Woude Borrel 1 september 2021

Toespraak Machiel van der Woude borrel op 1 september 2021.

Welkom allemaal. Wat is het fijn om na zo lange tijd weer met een grote groep bij elkaar te zijn. Natuurlijk nog met wat beperkingen, hier en daar, maar het is toch een groot genoegen het verenigingsjaar zo te kunnen starten in het Apollo First.

We kunnen weer vooruitblikken en nog beter, van alles en nog wat doen, wat plezierig is en soms broodnodig. Daarover later in dit verhaal meer, maar eerst iets over het 10-jarig jubileum dat op 1 oktober vorig jaar gevierd is. Noodgedwongen in kleine kring, dus niet in het Hilton zoals gepland maar bij La Lotteria op de Zuidas, waar we door snel handelen van onze secretaris Marjolijn Witzenhausen op het laatste moment nog terecht konden.

Door Covid met een klein gezelschap dus, maar wat was het leuk en verrassend! Zo ontvingen Jacques Allegro, Mary van Vucht en Anneke Huygen uit handen van deelraadbestuurder Flora Breemer een gemeentelijke onderscheiding. Jacques de prestigieuze Frans Banninck Cockpenning voor o.a. zijn baanbrekende stadsdorpinitiatief, Anneke en Mary, het dynamisch en betrouwbare motorblok van Stadsdorp Zuid, kregen voor hun fantastische inzet, de felbegeerde Amsterdamspeld.

En natuurlijk waren er toespraken waarin op de 10-jarige geschiedenis van ons dorp werd teruggeblikt. Op de vliegende start op 22 september 2010 met een oprichtingsbijeenkomst waar maar liefst 100 buurtgenoten op af waren gekomen én het belangrijke werk van de initiatiefgroep, die aan de basis stond van ons stadsdorp.

Jacques en Kees 11 jaar StadsdorpZuid
Renée van Soesbergen hier met Ria Lintjens

Naast Jacques en Marijke Allegro, die hun vrienden en buren betrokken bij hun

Jacques Allegro, Mary van Vucht en Anneke Huygen ontvingen van deelraadbestuurder Flora Breemer een gemeentelijke onderscheiding.

droom, maakten Kees Jansen, Arthur Isaac, Renée van Soesbregen, Betty Schermer, Joep Hesseling, Jan Siegenbeek van Heukelom, Libeth van den Berg, Marianne Struik, Olga Advocaat en Alfred Schermer deel uit van deze groep. De super belangrijke mensen van het eerste uur, hier met ere genoemd. Jacques, Marijke, Kees, Renée en Betty zijn vanmiddag aanwezig. Graag een groot applaus!

 

Wat is er allemaal in die beginjaren en daarna gebeurd, te veel om op te noemen natuurlijk, maar kennelijk niet te veel om op te schrijven. Want dat hebben Anneke en Mary gedaan in een schitterende glossy die in La Lotteria werd gelanceerd. Als het goed is hebben jullie allemaal een exemplaar in de brievenbus gekregen en kunnen lezen wat er allemaal met en voor elkaar tot stand is gebracht. Iets om heel trots op te zijn.

En dát wilden we als bestuur ook met een veel grotere groep vieren met een veelomvattend feestprogramma. Door het Covid-gebeuren is daar helaas niets van terecht gekomen, anders dan dat we elkaar vandaag kunnen ontmoeten op onze vertrouwde thuisbasis, en dat is na alle corona-ellende heel veel waard.

Welnu, na bijna 11 jaar telt ons stadsdorp 400 leden en zijn er 12 BinnenBuurten waarin onder aanvoering van de enthousiaste coördinatoren onderling contact en hulp wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt er, het is allemaal te vinden op onze net weer geactualiseerde website, gewandeld en gefietst, gegeten en gedronken, gelezen en gefilosofeerd, en nog heel meer in de meer dan 10 kringen die ons stadsdorp rijk is.

Én we kunnen genieten van de lezingen en borrels die onze onvolprezen evenementencommissie organiseert en we worden ook nog geïnformeerd over zorg en dienstverlening door de betreffende werkgroepen. Verder zijn er nieuwe initiatieven zoals de tafeltenniskring in het Frans Otten Stadion waarvoor de belangstelling groot blijkt.

Binnen en buiten Machiel was goed te verstaan.

Mijn liefje wat wil je nog meer. Zou je zeggen, maar er is toch wel enige zorg bij jullie bestuur en die zorg wil ik juist op een dag als vandaag benoemen. Want het is mooi en prachtig wat er allemaal is opgebouwd en gedaan in de afgelopen jaren, maar we moeten dit alles ook zien te behouden in de toekomst en waar mogelijk verder uitbouwen en vernieuwen.

 

Daarvoor hebben we ook leden nodig die net als de mensen van het eerste uur en de trekkers daarna invulling willen geven aan dit streven. In allerlei functies en bij de uitvoering van verschillende taken. Willen we het stadsdorp ook in de toekomst laten floreren dan hebben we meer leden nodig die willen besturen, coördineren of in andere zin de handen uit de mouwen steken.

In de laatste nieuwsbrief stond hierover een uitgebreide oproep, die nog niet tot aanmeldingen heeft geleid. Hopelijk sorteert mijn oproep vandaag meer succes en kunnen we rekenen op een bredere groep vrijwilligers. Het is echt super belangrijk en ik zeg het Betty na, gezellig en leuk. Dus meld je aan bij het bestuur. Je wordt met open armen ontvangen.

Stralend duo.

Afsluitend wil ik met jullie toosten op ons stadsdorp en op de leden die meegewerkt hebben aan het succes in de afgelopen jaren. En natuurlijk op een gouden toekomst van Stadsdorp Zuid met veel plezier en onderling contact voor onze leden én buurtgenoten. Proost!

 

Drie op een rij coronacheck erbij.
En we bleven nog lang praten.