Toespraak voorzitter SDZ nieuwjaarsborrel 10 januari 2019

Beste stadsdorp vrienden,

Welkom allemaal tijdens onze nieuwjaarsborrel. In het bijzonder onze ambassadeur Jacques Allegro en natuurlijk ook onze geliefde coördinator. Fijn dat je er weer bij bent Anneke. Voor sommigen was het een puzzel om het Apollo First te bereiken. Trump is beslist jaloers op de imposante muur die de Gemeente heeft opgetrokken in de Beethovenstraat. Gelukkig ‘slechts’ voor één maand. Maar het had nog veel erger gekund als besloten was tot een vreugdevuur. Met emmertjes het dak op om de vuurtjes te blussen, dat bleef ons rond de jaarwisseling bespaart. Geen vonkenregen dus in ons Stadsdorp, wél de allerbeste wensen van jullie bestuur voor een goed 2019, waarin veel moois tot stand wordt gebracht, waar we volgend jaar met plezier op terug kunnen kijken. En natuurlijk ook onze dank aan de evenementencommissie, aan Frans, Theo, Sjef en Anneke, die ook deze borrel mogelijk hebben gemaakt.

Voor ik kort terugblik op het afgelopen jaar, heb ik verdrietig nieuws. Gistermiddag is Ger Bloch onverwacht overleden op 88-jarige leeftijd. Hij was net terug van een reis naar Malta. Velen van u hebben Ger gekend als een actief en zeer gewaardeerd lid, die omgekeerd ook erg van ons stadsdorp hield. We zullen Ger zeer missen. Graag een moment stilte.

Dan 2018, een geweldig jaar voor ons dorp, met bijzonder veel waardevolle en leuke activiteiten. Zo werd een koor opgericht dat tijdens de kerstborrel al goed op dreef was, werd de mogelijk gecreëerd om een socratisch gesprek te voeren en zag de werkgroep vitaal ouder worden het levenslicht. Een belangrijk initiatief, al was het alleen al om te participeren in één of meer van de vele kringen die ons stadsdorp rijk is: de leeskring, de filmkring, de bridgekring, de opera- en toneelkringkring, de filosofiekring, de milieukring, de fietskring én de uit-eten-kring, die onlangs op initiatief van Jeanette Weinberg in restaurant Amsterdam ging eten. Deze kringen waren allemaal actief in het afgelopen jaar. Dit naast de vier druk bezochte zomerborrels én de lezingen over o.a. erfpacht, het levenstestament en de roofbouw in ons geliefde Zuid. En nog veel meer zoals de presentatie van het eerste boek van Frederik de Vos, Fietsen zonder banden, op bijna 90-jarige leeftijd. Ongelofelijk.

En terwijl het Stadionplein na fel protest niet omgedoopt werd in het Johan Cruijff plein, was ons dorp ook actief tijdens het stedelijk festival We make the city middels bijdragen van o.a. Jacques en Mary van Vucht, én via een demonstratie van Marjolijn op een van tussentreden voorziene trap. Want je wilt beslist niet vallen, vandaar ook nog een valpreventiecursus. Blijf staan in de Brahmshof. Kortom, om Olga van de Berg en Dick van Alphen te parafraseren, een golden year in our city, waar ook de binnenbuurten, de werkgroepen Zorg en Wonen, én de commissies Modern Nabuurschap, Communicatie en Evenementen in belangrijke mate aan hebben bijgedragen. En om alles nog veel meer mooier te maken kwam op 11 juli koning Willem-Alexander bij ons op bezoek, vergezeld door waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

Het bestuur onderging in het afgelopen jaar enkele belangrijke veranderingen. Van Kees Jansen, man van het eerste uur, en Dieter Croese, o.a. vijf jaar penningmeester, werd uitgebreid afscheid genomen tijdens de ALV in april. Frits van Servellen volgde Dieter op als penningmeester. Diana Ridderikhof nam in maart al als secretaris afscheid van het bestuur. In een extra ALV later in het jaar trad voorzitter Frans Oosterik af en werd Frans tijdens die extra vergadering op warme wijze door Kees Jansen bedankt voor zijn voorzitterschap. Ik werd tijdens deze ALV benoemd tot jullie voorzitter. Marjan Lubbers trad toen ook toe tot het bestuur en richt zich o.a. op de communicatie in ons stadsdorp. Bij elkaar nogal wat mutaties, die de bestuurlijke continuïteit en kwaliteit hopelijk schragen. Nogmaals veel dank aan Kees, Dieter, Frans en Diana voor hun bijzondere inzet.

En dan 2019, we gaan swingend het nieuwe jaar in. Zoveel is zeker! De kennismakingslessen “Swingend dansen” waren een succes. Er is volop getwist, en binnenkort staat Salsa en Hiphop op het programma. Wat kan je je nog meer wensen?

 

2019 wordt ongetwijfeld wéér een uitdagend jaar, met een vernieuwde website, een jaar waarin extra aandacht zal worden geschonken aan de binnenbuurten, aan nieuwe initiatieven, die worden besproken op ons dorpsplein en in de verschillende werkgroepen. Én we gaan dit jaar op zoek naar een eigen honk of vaste horecaplek waar we elkaar regelmatig kunnen treffen.

Tot slot. Ik heb dit al tijdens de kerstborrel gezegd: ons stadsdorp lééft en geeft veel mensen voldoening en kracht. Ook in 2019. En dáár wil ik een toast op uitbrengen vergezeld van de allerbeste wensen.