ToneelLeesKring

Het is nu nog geen goed moment om weer te beginnen met samen naar het theater gaan want:

  • het programma ITA bestaat voor het seizoen 2021 – 2022 uit veel reprises
  • je staat lang in een rij buiten i.v.m checken van de corona gegevens
  • fysieke ongemakken bij de coördinator maken het organiseren (nog) lastig

ToneelLeesKring

Wat Ria wel opnieuw gaat starten is de TONEELLEESKRING.
Men kan kennismaken met een toneelstuk door een leesbijeenkomst.
Er wordt gekozen voor de frequentie van 1 keer in de 2 maanden de eerste dinsdag van de maand om 14 uur. Dat zou dan 5 oktober zijn.
Er wordt gestart met het Toneelstuk Amadeus van Peter Shaffer.

De werkwijze voor de leesbijeenkomst en bespreking gaat als volgt:

Geïnteresseerden melden zich aan bij Ria Weijers-Lintjens.  rialintjens@msn.com

Een toneeltekst wordt (voorlopig) door Ria gekozen en gekopieerd.
Het aantal deelnemers en kopieën zijn afhankelijk van de bezetting, doorgaans gaat het om 5 tot 10 rollen.
Ria verdeelt de rollen over de deelnemers en zorgt dat men tijdig de tekst en de rol in bezit heeft.
De deelnemers bereiden zich voor op het lezen van het stuk en speciaal op de eigen rol.
Tijdens de bijeenkomst – bij een van de deelnemers thuis – wordt door Ria een kleine inleiding gehouden.
Dan wordt de voorbereide tekst gelezen en besproken.
Na de lezing wordt nagepraat bij een glaasje.