Uitbreiding gespreksgroep voor naasten van mensen met dementie

Binnen het Stadsdorp bestaat een kleine huiskamer-gespreksgroep voor partners van mensen met dementie. We komen eens in de vier weken bij elkaar. Het praten met anderen die min of meer in eenzelfde situatie zitten, blijkt erg prettig te zijn en echt steun te geven. Nu de coronamaatregelen dat toelaten, kunnen we met een paar mensen uitbreiden.

Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die mogelijk geïnteresseerd is, laat ons dat dan even weten.

Marijke Allegro 020 470 6011 allegro@gmail.com
Sjef van Bommel 06 230 48814 s.van.bommel@planet.nl