Update Kringen

De meeste Kringen zijn weer gestart. Ria liet ons weten dat de docente van de Socratisch GespreksKring gaat stoppen.

De SingKring is nog niet gestart maar Mary gaat ze komende week polsen of we in september weer door willen gaan.

Non-fictie LeesKring is in ontwikkeling en Machiel is met vele locatie managers in gesprek over de TafeltennisKring.

Alle evenementen/lezingen en de data  die gepland zijn staan reeds in de activiteiten agenda op de website.