Uw 1e kwartaalcontributie schenken aan goede doelen

In de vorige Nieuwsbrief heeft u er al over kunnen lezen. Door het stilvallen van veel activiteiten van ons Stadsdorp tijdens de Covid periode heeft het bestuur besloten dat er in het eerste kwartaal van 2021 geen contributie hoeft te worden betaald. Daarin gaven we wel aan dat er nog gezocht werd naar een nog nader te bepalen goed doel waaraan de penningmeester medio februari uw contributie als schenking zal gaan doneren.   

Een leuk plan van BETTY SCHERMER en MARIJKE ALLEGRO is nu, om als u dat wilt, dit bedrag te doneren aan twee goede en leuke doelen die zij uitgezocht hebben.

Mocht u nog niet hebben aangegeven of u wilt doneren omdat u eerst wilde weten welke goede doelen, doe dat dan alsnog maar voor 31 januari door een email te sturen naar info@stadsdorpzuid.nl

Betty en Marijke konden niet kiezen dus het zijn twee mooie goede doelen geworden.

  1. DE VROLIJKHEID
  2. BLOEI EN GROEI

Stichting “DE VROLIJKHEID” organiseert op meerdere plaatsen in Nederland kunstzinnige activiteiten voor jonge asielzoekers die in een AZC wonen.
De activiteiten worden verzorgd door kunstenaars en heel veel vrijwilligers, waarvan een aantal zelf vluchteling is.
In een AZC waar “DE VROLIJKHEID” werkt, wordt gemusiceerd, worden muzieklessen gegeven, wordt toneelgespeeld, getekend, geschilderd, gefotografeerd.
Alle projecten worden afgesloten met een presentatie.
Kijk voor verdere informatie: www.vrolijkheid.nl en kijk vooral onder het kopje “wat wij doen”.

https://www.petrakatanic.com/publications

 

 

 

“BLOEI EN GROEI” is een project voor vrouwen uit de Venserpolder (Amsterdam Zuidoost).
Door samen een moestuin te onderhouden in de open ruimtes tussen de flatgebouwen, leren buren elkaar kennen, en wordt nabuurschap, zoals wij dat ook in ons Stadsdorp kennen, bevorderd en wordt eenzaamheid bestreden. En natuurlijk leren zij ook van alles over tuinieren en goede voeding.
Momenteel doen er ongeveer 50 vrouwen mee op verschillende locaties en is er een wachtlijst.
Kijk voor verdere informatie: bloeiengroei.org
En kijk vooral ook de documentaire van HUMAN: “de vrouwen van de Venserpolder”
Te vinden op NPO/START of door gewoon de titel in te typen in de zoekbalk.

What do you want to do ?

New mail