Van de MilieuKring: Repareren, Hergebruik, Recyclen

In maart meldde het Milieuteam al de website: www.afvalscheidingswijzer.nl

De werkgroep heeft alweer zo’n leuke en zinvolle website:www.amsterdam.nl/maakterwatvan

Recyclepunt Vredeskerkplein 1

Recyclepunt Vredeskerkplein 1 (t.o. Aldi) donderdag 15-19 uur. Je kan hier inleveren:

– kleine elektrische apparaten,

– frituurolie,

– klein hard plastic zoals speelgoed,

– metalen zoals pannen,

– klein hout zoals keukengerei

Er is ook een Ruilhoek.

 

 

Repaircafé Lutmastraat 61A

Repaircafé, Lutmastraat 61A, 6739358 laatste zondag van de maand 12-16 uur; ook in

De Coenen, J.M.Coenenstraat 4 1e maandag van de maand 10-12.30 uur. (je kan hier een kapot apparaat laten repareren; vrijwillige bijdrage)

 

De Milieukring

P.S. Welkom op onze volgende bijeenkomst op maandag 28 oktober 15.30 uur. Graag bellen 6738537.