Vers van de pers: besluiten vastgesteld tijdens de ALV

Gisteren vond de ALV plaats in het Apollofirsthotel.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 september 2021 zijn de volgende besluiten door de aanwezige leden genomen en vastgesteld:

  1. Goedkeuring van de Notulen van de ALV 2020
  2. Goedkeuring van het Financieel Jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020 en begroting 2021.
  3. Gehoord hebbende het verslag van de Kascommissie goedkeuring van de Jaarrekening en decharge van het bestuur.
  4. Benoeming van de controle commissie bestaande uit Theo Pijnappel, Frits Brand en Simon Italiaander.
  5. Goedkeuring van het Sociaal Jaarverslag 2020 en de voornemens 2021.
  6. Goedkeuring van de wijzigingen in het bestuur: Marjolijn Witzenhausen, Secretaris en Libeth van den Berg, Algemeen bestuurslid treden terug. Marjan Lubbers treedt toe tot het bestuur in de functie van Secretaris. Mary van Vucht treedt toe in de functie van Algemeen bestuurslid Communicatie.
  7. Goedkeuring van de wijzigingen in de Statuten van StadsdorpZuid
  8. Goedkeuring van de benoeming van een Commissie van Bezwaar, bestaande uit Karin Jurgens, Marijke Engels, en Henk Wirix

Benoeming van Anneke Huygen tot Erelid en Marjolijn Witzenhausen als Lid van Verdienste.