Verslag lezing 26 februari met Jan van Bommel

Op woensdag 26 februari jl hadden wij Jan van Bommel van Vluchtelingenwerk Nederland op bezoek. Een bijzonder bezoek omdat hij samen met een vluchteling uit Eritrea -Essayas Tesfahi Kifle – ons op de hoogte wilde brengen van de moeilijke omstandigheden waaronder Vluchtelingenwerk haar werk moet doen om de vluchtelingen, die bij hen aankloppen, te ondersteunen. Het ging dus o.a. over asielprocedures, toelatingscriteria, asielvergunningen, inburgering en gezinshereniging. Ingewikkeld allemaal en dus begrijpelijk dat asielprocedures zoveel tijd in beslag nemen.
Maar dat alles stond in de schaduw van wat Essayas ons vertelde. Hij was 13 jaar toen hij besloot zijn vaderland te ontvluchten om uiteindelijk op 18 jarige leeftijd na veel omzwervingen in Europa hier in Nederland een toekomst op te bouwen. Zijn ambitie was, zo vertelde hij in goed begrijpelijk Nederlands, om uiteindelijk in de toekomst ergens in Nederland burgemeester van een stad te worden!

Er waren zo’n 35 belangstellenden.