Verslag lezing 31 maart. Vriendschap in een Stadsdorp

Op 31 maart jl. werd er weer een lezing via Zoom gegeven, dit keer door Edgar Karssing, hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement op Nyenrode.
Thema van zijn lezing was ‘Vriendschap in een Stadsdorp’.
Edgar startte met een sprookje met als kernboodschap dat samenleven mooier en beter gaat, als je over en weer wat voor elkaar over hebt, en dat regels dit lang niet altijd afdekken. Daarna ging hij in op de verhandeling van Aristoteles over de ideale samenleving (stadstaat) en de principes waarop deze is gestoeld. En ook haalde hij Socrates aan die zich bezig hield met de vraag, hoe wij goed kunnen samenleven en samenwerken.
De conclusie was dat vriendschap de volmaaktste vorm van samenleven is. Edgar sloot af met enkele adviezen, zoals: investeer in de relatie en maak echt contact; blijf benoemen wat de grondslag van de vriendschap is; en geef het vooral de tijd.
Aan de deelnemers aan deze lezing is een artikel van Edgar Karssing nagestuurd. Voor wie hierin ook is geïnteresseerd: geef even een seintje aan marjanlubbers@upcmail.nl.

Save the date:
De volgende (Zoom) lezing staat gepland op woensdag 21 april van 16 – 17 uur. Spreekster zal dan zijn Cintha van Heeswijk, over de naderende ArtZuid Biënnale, die dit jaar zal starten op 1 juli a.s.

De Evenementencommissie