Vondeldorp Informatie Punt

Dit bericht is van Stadsdorp Vondeldorp met het verzoek om deze informatie tevens beschikbaar te stellen voor de bewoners van StadsdorpZuid. Vanuit ons bestuur gaan enkele leden naar de feestelijke openingen. Deze zijn gepland op Woensdag 12 december 2018 van 10:30 -12:30 uur  op locatie Vita Valerius, Valeriusstraat 180 en woensdag 19 december is de feestelijke opening op locatie Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a

Per 2 januari 2019, start met de steun van Combiwel en Vita Valerius het Vondeldorp Informatie Punt. Doel van het Vondeldorp Informatie Punt is buurtbewoners van Vondeldorp op basis van hun behoefte, een laagdrempelig informatie punt te bieden over het samenleven in de buurt, het contacten leggen voor het plezierig wonen in de wijk en het geven van informatie over de mogelijkheden in de buurt op het gebied van Welzijn en Zorg. Dit gebeurt in een persoonlijk gesprek met een getrainde vrijwilliger van Stadsdorp Vondelpark. Het Vondeldorp Informatie Punt zal bereikbaar zijn op twee locaties:

  • Huis van de Wijk Lydia, Boven zaal:
    • Iedere 1e  en 3e  woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur (behalve op feestdagen en sluiting van Huis van de Wijk Lydia).
  • Vita Valerius (onderdeel van Kuria):
    • Iedere 2e en 4e woensdag van de maand geopend van 10.30 tot 12.30 (behalve op feestdagen en sluiting van Vita Valerius).

Wilt u nu al contact en informatie, dan kunt u contact opnemen met Renée van Kempen: vondeldorp@gmail.com, 06-21817077

Vriendelijke groet namens het bestuur van Vondeldorp

Tjeerd Hulsman voorzitter bestuur Vondeldorp 0653317675