Voortgang Zorgsupporter

Het bestuur heeft samen met Brecht van Beers besloten om het Zorgsupporter-project met een jaar te verlengen. We zullen in het komend jaar ook onderzoeken, hoe de Zorgsupporter een vaste waarde in ons Stadsdorp kan blijven.