Wat is nu precies een Levenstestament

Van links naar rechts: Ina van Doorn, Theo Pijnappel, Gerrit Jan Veenhof en Marjolijn Witzenhausen

Wat een testament is weten we allemaal, maar wat is nu precies een levenstestament. Gerrit Jan Veenhof en Ina van Doorn van Faasen Notariaat gaven daar tijdens een lezing in ApolloFirst een helder antwoord op.
In het levenstestament kan je een regeling opnemen waarin je aangeeft op welke wijze er met je financiën wordt omgegaan, op het moment dat je daarover zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Ook kan je een regeling opnemen hoe er met jou wordt omgegaan tijdens ziekte. Daarmee zorg je er voor dat je op het moment dat je ernstig ziek bent, zelf nog de invulling van het beheer van je financiën en/of het verloop van je ziekte kunt bepalen. Zo houd je zelf de controle en regie. En dat is een belangrijk uitgangspunt voor ons stadsdorpers.
In het levenstestament neem je op aan wie uit jouw omgeving je de taak geeft om de beslissingen te nemen over je financiën en over je gezondheid. Deze vertrouwenspersoon geef je een volmacht op basis waarvan de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen op het moment dat je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Het kan verstandig zijn de verschillende taken te verdelen over verschillende gevolmachtigden: bij de één leg je een volmacht neer met betrekking tot je financiën, bij de ander leg je een volmacht neer met betrekking tot je gezondheid.
Een levenstestament hoeft niet te worden opgesteld door een notaris. Er zijn geen voorwaarden waaraan het levenstestament moet voldoen, behalve dan dat de volmacht schriftelijk moet worden verstrekt en moet worden voorzien van een datum en handtekening. Het is wel belangrijk dat het levenstestament juist wordt opgesteld en het de onderdelen bevat die van belang zijn. Informatie daarover is te vinden op www.notaris.nl.

Bij opstellen van het levenstestament maak je onderscheid tussen de regeling voor financiën en voor gezondheid.
Bij de financiën kun je denken aan onderwerpen als:
• Wat moet er met de woning gebeuren, bijvoorbeeld als je wordt opgenomen in een verzorgingsthuis? Mag de gevolmachtigde de woning verkopen?
• Wie doet de aangifte Inkomstenbelasting?
• Wie regelt bankzaken en andere financiële beslissingen?
• Mag de gevolmachtigde geld lenen aan anderen of aan zichzelf?
• Mag de gevolmachtigde schenkingen doen aan bijvoorbeeld je familie. Zo ja, hoeveel mag er worden geschonken en onder welke voorwaarden mag er worden geschonken.

Bij gezondheid kun je denken aan de volgende onderwerpen:
• Op welke wijze wil je worden verzorgd als je ernstig ziek bent?
• Welke beslissingen moeten er worden genomen over je behandeling, wil je in bepaalde gevallen niet worden gereanimeerd (een zogenaamd behandelverbod)?
• Hoe sta je tegenover euthanasie? Je kunt je wensen hierover opnemen in je levenstestament, maar uiteindelijk beslist je arts.
• Wil je jouw organen doneren of je lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?
• Heb je een voorkeur met betrekking tot een opname in een verzorgingstehuis?

Heb je eenmaal een levenstestament dan zijn de volgende tips van belang:
1. Zorg ervoor dat het levenstestament ‘up to date’ blijft en stel jezelf geregeld de vraag of je nog steeds achter de inhoud staat, waaronder de aangewezen gevolmachtigden.
2. Bespreek de inhoud van het levenstestament met je naaste omgeving zodat zij op de hoogte zijn van wat jouw wensen zijn en wie jij als gevolmachtigde hebt aangewezen. Dat voorkomt gedoe op het moment dat de volmacht in werking is getreden.
3. Bespreek geregeld de inhoud van je levenstestament met je arts. Als er een nieuwe arts is, breng de inhoud van je levenstestament dan onder de aandacht. En als jij dat niet meer kan, laat je naasten dan de arts informeren.
Gerrit Jan Veenhof wist alle mogelijke toepassingen van het levenstestament levendig te beschrijven. Ook bijvoorbeeld hoe je je kunt beschermen tegen financieel misbruik. De vele vragen en opmerkingen uit de goed bezette zaal behandelde hij zeer gedetailleerd. Na de lezing was het gezellig napraten met deze twee jonge enthousiaste (kandidaat) notarissen.

Marjolijn Witzenhausen