Werkgroep Vitaal Ouder worden

“Zo lang mogelijk actief en gezond blijven” luidt de eerste zin op onze website. Om aan die doelstelling verdere invulling te geven heeft het bestuur een werkgroep in het leven geroepen, die voorlopig door Shiona Kamermans (een van onze jongste leden) en ondergetekende wordt bemenst. Het is de bedoeling om met een beperkt aantal goed bij de leden passende activiteiten te komen, waarbij het koor zingen als goed voorbeeld dient. Met dansen wordt volgende maand begonnen; daar komt zeer binnenkort een nieuwsbericht over.

Frits van Servellen