Wie leest mee in de non-fictie LeesKring?

StadsdorpZuid (SdZ) kent meerdere leesclubs. Vaak worden romans besproken van schrijvers die hun fantasie aan het papier hebben toevertrouwd. Maar er verschijnen ook met grote regelmaat interessante boeken, die op de werkelijkheid betrekking hebben. Die boeken worden als non-fictie gekwalificeerd. Een ander kenmerk van non-fictie is dat het gaat om het overdragen van informatie. Gaat het er bij fictie primair om of het verhaal meeslepend is, bij non-fictie in de eerste plaats om de weergave van informatie en feiten.

Over die op een onderwerp toegesneden weergave van informatie en feiten kan je in kleine kring met veel plezier discussiëren. Te denken valt aan een kring van acht leden van SdZ die iedere zes weken bij elkaar komt bij een van de leden thuis. De selectie van de te lezen boeken wordt uiteraard door de kring zelf bepaald en is niet per se aan een interessegebied (politiek, kunst en cultuur, sociaal, geografisch of geschiedenis) gebonden. Het boekje Groter denken, kleiner doen van Herman Tjeenk Willink kan (lekker actueel), maar het boek Darwin in de Stad (evolutie in de urbaan jungle) van Menno Schilthuizen ook. Om maar twee titels te noemen. De Bourgondiërs van Bart van Loo is ook interessant, maar is qua omvang wel een hele kluif.

De vraag is allereerst wie van de SdZ-leden belangstelling heeft voor de non-fictie leeskring. Belangstellenden kunnen zich per mail melden bij Machiel van der Woude: machielwoude@gmail.com