Wonen in Amsterdamse School: ‘Naar beneden, dat is pas pijnlijk’

Zij hadden het al aangekondigd! In het verlengde van 100 jaar PLAN-ZUID zou op 7 oktober een groot artikel over Berlage en de toegankelijkheidseisen voor woningen verschijnen in de zaterdagbijlage van het Parool. In het kader van levensloopbestendig wonen waren onder anderen onze leden Jan van Essen, Dick van Alphen en Anneke Huygen geïnterviewd. Voor de niet Paroollezers hierbij de link: https://www.parool.nl/amsterdam/wonen-in-amsterdamse-school-naar-beneden-dat-is-pas-pijnlijk~a4520518/