Woonzorg Nederland en Stichting OdenseThuis tekenen intentieovereenkomst

Woonzorg Nederland en Stichting OdenseThuis tekenen intentieovereenkomst in zoektocht locatie voor OdenseThuis in Amsterdam

AMSTERDAM —–Woonzorg Nederland, de woningcorporatie die zich richt op senioren en mensen met een zorgvraag, steunt het OdenseThuis initiatief om een kleinschalige woongroep voor mensen met dementie te starten in Amsterdam onder regie van de families. Op woensdag 6 november werd er daarom een intentieverklaring getekend in het Odensehuis, het inloophuis voor mensen met dementie in Amsterdam Zuid.
Woonzorg Nederland vindt het initiatief belangrijk en wil het bestuur van het OdenseThuis de kans geven om een start te maken in één van hun locaties, het Marius ten Catehof. Voordat ze daar intrekken moeten er nog wel wat vraagstukken worden opgelost. Met deze intentieovereenkomst spreken Woonzorg Nederland en Stichting OdenseThuis af welke vragen er precies moeten worden beantwoord om de haalbaarheid van het OdenseThuis in het Marius ten Catehof te kunnen aantonen.
Het Odensehuis Zuid (inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten) staat aan de basis van het initiatief: het plan is om een woongroep te vormen van mensen die het Odensehuis bezoeken maar niet langer meer thuis kunnen wonen. De bekostiging vindt plaats met behulp van het Persoonsgebonden Budget. De regie over de professionele zorg en het dagelijkse huishouden is in handen van de families. Anders dan wonen in een verpleeghuis blijven mensen in hun eigen omgeving wonen met anderen die ze kennen en met zorgverleners die door de representanten van de bewoners zelf worden gecontracteerd.
Het OdenseThuis concept is nieuw in Nederland maar al langer beproefd in Duitsland. Onlangs ging een delegatie van beide ondertekenaars en landelijke organisaties op gebied van innovatie en wonen voor ouderen naar Duitsland om te leren van de ervaringen die met deze woonvorm zijn opgedaan.

Noot voor de redactie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Juliette van Gelder (06 – 24 53 04 77) of Henk