Algemene Leden Vergadering Agenda en Vergaderstukken

Namens het Bestuur van StadsdorpZuid nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum 19 april 2018
Ontvangst vanaf 9.30 uur
Aanvang 10.00 uur – sluiting 12.30 uur
Locatie Apollofirst, Apollolaan 123 – 127

Inloop vanaf 09:30 uur voor koffie en het tekenen van de presentielijst.

De agenda en de bijbehorende jaarstukken treft u aan via onderstaande hyperlinks en eveneens op onze website www.stadsdorpzuid.nl op de webpagina Welkom voor leden.

Agenda Algemene Ledenvergadering

10:00 uur Opening en welkom door voorzitter Frans Oostrik

1. Goedkeuring Notulen 2017
2. Jaarverslag 2017
3. Jaarcijfers 2017 en Toelichting door penningmeester Dieter Croese,
Verklaring Kascommissie en Verslag Kascommissie
Benoeming Kascommissie voor komende periode
4. Voornemens voor 2018 (Zie Jaarverslag)
5. Begroting 2018 en Toelichting begroting door Dieter Croese
6. Bestuurswisseling:
Afscheid van bestuursleden Dieter Croese en Kees Jansen
Voordracht nieuwe penningmeester Frits van Servellen
7. Rondvraag
8. Vaststelling besluiten
12:30 uur Sluiting

Namens het Bestuur,

Frans Oostrik, voorzitter;
Marjolijn Witzenhausen, secretaris.