Dichter bij je buren door binnenbuurten (BB)

Op 19 januari kwamen de contactpersonen van vijf  binnenbuurten bij elkaar, thuis bij Betty en Alfred Schermer. Doel: overleg over het organiseren hiervan. Deze binnenbuurten zijn onderverdelingen van het Stadsdorpgebied, waar elk zo’n 15 tot 20 leden wonen. In totaal zijn er 9. Het gaat erom dat de leden die in zo’n gebiedje wonen elkaar opv vrijwillige basis helpen in ‘tussen de wal en het schip’ situaties. Dat betekent in onverwachte situaties of met lichte steun waarvoor hulp een te groot woord is. Het was een gemengd gezelschap dat op 19 januari bij elkaar was: sommigen hadden al een bijeenkomst met hun buurt georganiseerd, anderen waren er om zich te oriënteren. Mary van Vucht had meteen een voorbeeld van de eerste soort: haar bovenbuurvrouw had een hartinfarct gehad en zij had haar geholpen wat dingen in een tas te doen voor het ziekenhuis. Betty Schermer had een ander voorbeeld: bel iemand waarvan je weet dat die het niet vanzelfsprekend vindt om alleen ergens op af te gaan, eens op voor een stadsdorpborrel en stel voor dat je haar zult komen halen.

Meer hierover in Nieuwsbrief nr. 18 . Andere onderwerpen daarin:

– Nieuwjaarsborrel met 110 bezoekers

– Oprichting StadsdorpBridgeclub

– Algemene ledenvergadering past statuten aan en benoemt penningmeester

> klik hier

 

Geef een reactie