Nieuws van het Bestuur

Terugblik ALV 10 april 2024

Afgelopen woensdag vond onze jaarlijkse ALV plaats in het altijd gastvrije Apollofirst. Met een hoge opkomst van zo’n 45 leden loodste onze voorzitter Machiel van der Woude de vergadering op soepele wijze door de agenda heen.
De goedgekeurde notulen van 2023 en de concept notulen van 2024 treft u aan op de website bij Activiteiten / Services StadsdorpZuid en hier is de link . Aan het einde van de vergadering kwam de Bestuurssamenstelling aan bod. Mary van Vucht heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Zij zal worden opgevolgd door Roland de Haas, met goedkeuring van de vergadering. Zie zijn Foto en CV bij de menu-optie Bestuursamenstelling. Machiel van der Woude en Marjan Lubbers zijn door de vergadering opnieuw voor drie jaar benoemd als respectievelijk voorzitter en secretaris. Joris Baurichter was vorig jaar al herbenoemd als penningmeester tot 2026.
Machiel van der Woude heeft vervolgens Mary toegesproken met een afscheidsspeech, waarin hij haar vele verdiensten voor StadsdorpZuid de revue liet passeren. Het was voor het bestuur een genoegen om Mary bij deze gelegenheid te benoemen tot Erelid van Stadsdorp Zuid. Gefeliciteerd Mary! We zijn blij dat Mary een aantal werkzaamheden zal blijven voortzetten, zoals het samenstellen en verzenden van de Nieuwsbrief en het onderhouden van de website. Ook zal zij haar digitale support blijven aanbieden.
De telefoon van StadsdorpZuid en het beheer van de info@stadsdorpzuid.nl email zal vanaf heden onder de hoede van Marjan Lubbers vallen.
Het Bestuur

Marjan Lubbers
06 51 21 87 33
m.lubbers73@upcmail.nl

Hieronder een aantal foto’s en de speech van de voorzitter.