Nieuwsbrief 32, april 2013

Ledenvergadering akkoord met bestuurswisseling

Donderdag 4 april kwam de Algemene Ledenvergadering voor de vierde keer bijeen. De opkomst was groot, ruim 50 leden.

Bestuurswisseling

Belangrijk was de aflossing van twee bestuursleden. Betty Schermer, vanaf het begin in het bestuur, vertrok en Anna Martin Borrego trad aan. Betty gaf de voorkeur aan direct praktische actie, zoals het coördineren van de kringen, boven het soms taaie bestuurswerk. Ook Joris Baurichter, sinds anderhalf jaar penningmeester, nam afscheid. Hij kreeg het te druk met zijn nog jonge bedrijf. Zijn portefeuille werd overgenomen door Dieter Croese, in een vorig leven onder andere bijzonder hoogleraar financieel management aan de VU. Dieter zal zijn kennis en ervaring zeker nodig hebben nu StadsdorpZuid financieel op eigen benen staat.

Financiën

De proefperiode van twee jaar, waarin wij geldelijke steun kregen van 3 ouderenfondsen en het Rabo-ledenfonds, is voorbij. Onze portemonnee is daardoor niet zo dik meer. Dat bleek duidelijk uit de nog door Joris Baurichter opgestelde begroting, die overigens door de vergadering soepel akkoord werd bevonden. Dat gold evenzeer de boekhouding en het financiële jaarverslag waar de kascommissie haar goedkeurend stempel op plaatste. Het bestuur als geheel verwierf instemming met het gevoerde en het voorgenomen beleid.
Waarna de vergadering overging op drankjes en hapjes in de voor Stadsdorp en Apollofirst spreekwoordelijke aangename sfeer. Een goede vergadering van onze coöperatie nu met 300 leden: mooi weer in StadsdorpZuid.

Verder in Nieuwsbrief 32:
– StadsdorpZuid Beleidsvoornemens 2013
– Kennismaken met … Anna Martin
– Ontzag voor de Bridgekring

Voor de hele Nieuwsbrief 32, klik hier!!

Geef een reactie