Nieuwsbrief 68 maart 2017

Bijgaand Nieuwsbrief 68 maart met onder andere:

1. Van het bestuur: opvolger gezocht!

2. ALV 20 april

3. Nieuw op de website en nog veel meer nieuws.