stadsdorp zuid samen eten en een goed gesprekpg
stadsdorp zuid samen op stap bij artzuidjpg
stadsdorp zuid heen en weer kanta
stadsdorp zuid 18. de wandelkring wandelt samen op zondag
stadsdorp zuid vrijheidslunch lezing stolpersteine
stadsdorp zuid 21. de tuinkring is samen in de tuin
stadsdorp zuid 15. buurtfoto winter in het hart van zuid
stadsdorp zuid 3. boulesdusudkrinsg

Voorwaarden lidmaatschap

Voorwaarden bij inschrijving lidmaatschap StadsdorpZuid

Bij het indienen van het aanmeldformulier ga ik akkoord met de volgende voorwaarden (zonder akkoord met deze voorwaarden wordt de inschrijving niet geaccepteerd):

  • u geeft hierbij een machtiging tot betalen van de contributie via automatische incasso per kwartaal (17,25 per persoon per kwartaal)
  • u gaat akkoord met de afschrijving van de contributie in de tweede maand van elk kwartaal.
  • bij inschrijving voor of op de 15e van de tweede maand in het kwartaal betaalt u contributie over ditzelfde kwartaal (en kan ik aan alle activiteiten deelnemen)
  • bij inschrijving na de 15e van de tweede maand in het kwartaal betaalt u pas vanaf het daaropvolgende kwartaal.
  • opzegging van het lidmaatschap geschiedt digitaal of schriftelijk aan het einde van de maand. De contributie voor die lopende maand wordt in rekening gebracht
  • u stemt in met het privacyreglement van Stadsdorp Zuid (https://www.stadsdorpzuid.nl/privacybeleid/)
  • u stemt in met de statuten van StadsdorpZuid (https://www.stadsdorpzuid.nl/statuten/)

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via nummer 06 253 456 41of via info@stadsdorpzuid.nl.

Het contactadres is: Murillostraat 13, 1077 ND Amsterdam

Bestuur StadsdorpZuid